Arika marka uñjasisaxa taqi luratanakana

Uñachtʼayawapxi uka manqha uraqi p’iysutanaka lurañataki, uka qhipa qhatu “Ripley”, kimsa pacha maqhana uñjasisa nayra yanaka jikxatata, mä p’iya niq’ita lurayata. Manqhapana utjiwa qhillaxa ukasti iyawsapxañapatakiwa jach’a nina lakhayatanaka. Alayaxa pataka pä tunkakama, Ukata inasa apnaqatata mä thaysuyañakama ukamaraki uka qhuyala Jiwq'ïña misturi suma uñjasipxi. Jichhürunakanxa uraqi p’iyata manqhankiwa, suma llawintatäpxiwa suma jark’asiñapataki aski imañata walja maranakawa. Uka Jiwq'ïña misturi uraqi p’iyatampi qillqantayatawa mä waranqa llätunka pataka tunka paqallquni marana, uka qillqatanakawa qhanañchtʼayapxi ukanakawa uñt’ayi “Compañía Chilena de Fundición de Estaño” mä waranqa llätunka tunka phisqani “Sociedad chilena de las minas de Llallagua” y la sociedad francesa “Sociedad Fonderies de Arica”, mä waranqa llätunka pataka pä tunka uka marana uñstayata. Bolivia marka ukana qurinaka apsuyapxi laqhayapxana ukata apayatanwa arika marka quta thiyatatpacha.

Nayra pachanxa quta thiya markanakanxa

Pacífico ch’axwäwina

Waranqa kimsaqallqu suxta pataka kimsaqallquni lamara quta uma apthapisiri

Amuytʼäwinakama